Telefonkonferens för alla tillfällen!

Enstaka telefonkonferens

Telefonkonferens – Prepaid Conference för endast 236 kr per gång

Engcom har tagit fram en mycket konkurrenskraftig telemötestjänst som passar både företag, föreningar och privatpersoner – vi kallar tjänsten ”Prepaid Conference”. Konferensen kan pågå upp till 2 timmar för max 10 deltagare.

Telefonkonferens – ett smart komplement till videokonferenser
Alla företag och organisationer har behov av enkel och smart tillgång till god kommunikation. Även om du redan infört videokonferenser i din organisation så kan telefonkonferenser fortfarande vara ett bra komplement för en snabb och enkel kommunikation för olika projekt. I många fall är det både enklare och snabbare att sätta igång en telefonkonferens, när du kanske enbart skall ha ett kortare möte eller inte har behov av bild eller video.

Telefonkonferens – Enkelt och snabbt:
1) Swisha enbart 295 kr (inklusive moms) till 123 098 06 15 eller skanna QR-koden i Swish appen.
2) E-posta sedan: info@engcom.se och informera om datum/starttid för din telefonkonferens, samt även om namn, adress och eventuellt org. nummer på betalaren för kvitto.
3) Vi verifierar din Swish betalning och skickar dina inloggningsuppgifter för konferensen.

Enstaka Telefonkonferens QR-kod

Läs mer

Telefonkonferens – ett smart komplement till videokonferenser

Alla företag och organisationer har behov av god kommunikation. Kunder, kollegor, konsulter, utvecklare och partners sprider idag ut sig på olika platser lokalt och globalt. Spara in på onödiga resor och jobba effektivare genom att använda telefonkonferenser! Även om du redan infört videokonferenser i din organisation så kan telefonkonferenser fortfarande vara ett bra komplement för en snabb och enkel kommunikation för olika projekt. I många fall är det enklare och snabbare att sätta igång en telefonkonferens, när du kanske enbart skall ha ett kortare möte eller inte har behov av bild eller video.

Så håller du en effektiv telefonkonferens

Sju steg till en bättre konferens
Engcom’s tips för ett bättre och effektivare möte är i mångt och mycket generella för er telefonkonferens. En naturlig konsekvens av att ni inte sitter i samma rum är ju att alla tar hänsyn till varandra.

1. Bestäm syftet
Var tydlig med syftet för konferensen och vad du förväntar dig av deltagarna. Är det ett möte för information, diskussion eller beslut?

2. Bjud in rätt personer
Bjud in de personer som både tillför och får ut något av konferensen.

3. Skicka ut ett underlag
Skicka ut ett underlag till deltagarna och en personlig kommentar till var och en om vad som förväntas av dem i konferensen.

4. Sätt en agenda
Skicka ut en agenda och deltagarlista i god tid före mötet. Om mötet är längre än 45 minuter, planera in en paus för bensträckare i 5-10 minuter innan ni fortsätter. Påpeka att ni kommer att starta och sluta mötet på utsatt tid även om någon saknas.

5. Mötesmiljö – se till att alla förstår hur det fungerar
Informera alla tydligt och kortfattat om hur de ansluter till telefonkonferensen (telefonnummer och PIN-kod). Informera även samtliga deltagare att de enkelt kan slå av/på sin egen mikrofon genom att enbart trycka * (kan vara värdefullt om t.ex. en deltagare sitter i en bullrig miljö eller på en dålig linje). Tänk även i förväg igenom hur konferensen skall dokumenteras? Använd gärna den inbyggda inspelningsfunktionen. Förbered för anteckningar.

6. Dynamik – inkludera alla
Välkomna och presentera alla! Det gör att konferensen inleds med en inkluderande stämning för samtliga närvarande. Hantera även dynamiken i gruppen och se till att alla får komma till tals. Kanske väljer ni även att t.ex. säga ert namn innan ni önskar säga något i konferensen för att på så sätt underlätta konversationen för alla deltagare.

7. Följ upp snabbt
Gör en snabb återkoppling efter konferensen med anteckningar i punktform. Sätt deadline för det som ska göras och vem som är ansvarig för att det slutförs. Skickas ut snarast (gärna redan dagen efter).

Välkommen till Engcom – Vi ser fram emot att höra från dig!
Office: +46 8 628 32 00
E-post: info@engcom.se