Telefonkonferens
Telefonkonferens-Engcom

Telefonkonferens

Telefonkonferens Engcom

Telefonkonferens för alla tillfällen! Engcom's telefonkonferens passar för alla. Vi kan även erbjuda er att äga er egna konferensbrygga. Även om ni redan infört videokonferenser i er organisation så kan en telefonkonferens fortfarande vara ett bra komplement för en snabb och enkel kommunikation för olika projekt.

Telefonkonferens till fast månadskostnad - från endast 495 kr!

Telefonkonferens till Fast Pris! Från endast 495 kr per månad får ni tillgång till många kraftfulla verktyg så att konferensen kan anpassas efter era behov. Mängden konferenser blir utan begränsning och beroende på paket kan ni ha upp mot 30 deltagare. Via Engcom's webbverktyg kan ni boka telefonkonferens, lägga upp skräddarsydda inställningar och behörigheter samt använda unika koder som varje enskild deltagare kan använda för att ansluta till konferensen. Det går också att återanvända tidigare konferensers inställningar för att göra det smidigt och enkelt inför din nästa konferens. Har ni behov för återkommande telefonkonferens med flera deltagare eller mer anpassade lösningar kan vi naturligtvis även hjälpa er med detta. Läs mer här

Engcom Konferensbrygga

Engcom's konferensbryggor är till för er som inte vill outsourca telefonkonferenser. En fördel med detta är att ni själva behåller full kontroll av all information som kan vara känslig. Våra konferensbryggor levereras med ett enkelt gränssnitt där ni själva administrerar användare och telefonkonferenser efter behov. Det går också bra att läsa in ett tema till detta webgränssnitt för att välja utseende och lägga in ert företags logga. Läs mer här

Telefonkonferens - ett smart komplement till videokonferenser

Alla företag och organisationer har behov av god kommunikation. Kunder, kollegor, konsulter, utvecklare och partners sprider idag ut sig på olika platser lokalt och globalt. Spara in på onödiga resor och jobba effektivare genom att använda tjänsten telefonkonferens! Även om ni redan infört videokonferenser i er organisation så kan en telefonkonferens fortfarande vara ett bra komplement för en snabb och enkel kommunikation för olika projekt. I många fall är det enklare och snabbare att sätta igång en telefonkonferens, när ni kanske enbart skall ha ett kortare möte eller inte har behov av bild eller video.

Så håller du en effektiv telefonkonferens

Sju steg till bättre konferenser
Engcom's tips för bättre och effektivare möten är i mångt och mycket generella för en telefonkonferens. En naturlig konsekvens av att man inte sitter i samma rum är att alla tar hänsyn till varandra.

1. Bestäm syftet
Var tydlig med syftet för konferensen och vad du förväntar dig av deltagarna. Är det ett möte för information, diskussion eller beslut?

2. Bjud in rätt personer
Bjud in de personer som både tillför och får ut något av konferensen.

3. Skicka ut ett underlag
Skicka ut ett underlag till deltagarna och en personlig kommentar till var och en om vad som förväntas av dem i konferensen.

4. Sätt en agenda
Skicka ut en agenda och deltagarlista i god tid före mötet. Om mötet är längre än 45 minuter, planera in en paus för bensträckare i 5-10 minuter innan ni fortsätter. Påpeka att ni kommer att starta och sluta mötet på utsatt tid även om någon saknas.

5. Mötesmiljö – se till att alla förstår hur det fungerar
Informera alla tydligt och kortfattat om hur de ansluter till telefonkonferensen (telefonnummer och PIN-kod). Informera även samtliga deltagare att de enkelt kan slå av/på sin egen mikrofon genom att enbart trycka * (kan vara värdefullt om t.ex. en deltagare sitter i en bullrig miljö eller på en dålig linje). Tänk även i förväg igenom hur konferensen skall dokumenteras? Använd gärna den inbyggda inspelningsfunktionen. Förbered för anteckningar.

6. Dynamik – inkludera alla
Välkomna och presentera alla! Det gör att konferensen inleds med en inkluderande stämning för samtliga närvarande. Hantera även dynamiken i gruppen och se till att alla får komma till tals. Kanske väljer ni även att t.ex. säga ert namn innan ni önskar säga något i konferensen för att på så sätt underlätta konversationen för alla deltagare.

7. Följ upp snabbt
Gör en snabb återkoppling efter konferensen med anteckningar i punktform. Sätt deadline för det som ska göras och vem som är ansvarig för att det slutförs. Skickas ut snarast (gärna redan dagen efter).

 

Engcom Conference Call

Kontakta oss så hjälper vi er!

Med över 30 års erfarenhet i branschen så vet vi vad som fungerar och inte. Vi hjälper er gärna!mail telefonkonferens Telefonkonferens