Telefonkonferens
Telefonkonferens-Engcom

Engcom konferensbrygga

Telefonkonferenser är idag ett naturligt verktyg för de flesta företag och organisationer. De leder till lägre resekostnader, ökad effektivitet och produktivitet, samt bidrar även till en bättre miljö. Istället för att köpa outsourcade tjänster har flera företag och organisationer av säkerhetsskäl valt att införa konferenstjänsten internt. Dessutom blir kostnaderna avsevärt lägre när konferenser införs i egen regi med hjälp av Engcom's konferensbrygga.

Säkerhetsaspekten

Vid användning av outsourcing kan du aldrig vara helt säker på att inga obehöriga tar del av känslig information. Vid användning av en egen konferensbrygga är däremot alltid säkerheten garanterad. Ni har full kontroll över inträdet och deltagarna i varje konferens.

Identifiering & överblick

Identifiering av telefonkonferensens ordförande och deltagare kan ske antingen med hjälp telefonnumret eller med hjälp av PIN kod. Den som administrerar konferensbryggan m.fl. kan även i realtid se vilka som är aktiva deltagare i varje konferensrum.

konferensbrygga kalender Konferensbrygga Konferensbrygga

Bokning

I konferensbryggan finns ett inbyggt bokningssystem för schemalagda, återkommande och permanenta telefonkonferenser. I samband med bokning av en konferens kan du t.ex. även välja hur länge konferensen skall vara aktiv, max antal deltagare, max antal minuter, inspelning på/av m.m.

För varje ordförande och deltagare kan du även ställa in om personen skall använda PIN kod eller om han/hon skall komma in i konferensen utan att behöva slå PIN kod. En annan funktion är ”secure PIN” vilket innebär att endast en person kan använda varje PIN kod, vilket leder till ökad säkerhet. Du kan även ställa in om deltagaren själv skall kunna slå på/av sin mikrofon (mute) samt om deltagaren enbart skall få lyssna m.m.

konferensbrygga inspelning Konferensbrygga Konferensbrygga

Inspelningsfunktion

Med hjälp av en inbyggd inspelningsfunktion kan du dokumentera och arkivera vad som sagts vid en konferens eller spela upp det för de som inte kunde vara med. Inspelningen kan dels avlyssnas direkt i telefonen för deltagaren eller laddas ner i mp3-format.

konferensbrygga administrera Konferensbrygga Konferensbrygga

Administrera konferensbryggan

Via webbläsaren får administratörer m.fl. tillgång till konferensbryggan och alla dess funktioner. Inga övriga program behöver installeras vilket leder till en smidig implementering. Administreringsverktyget är kompatibelt med alla kända webbläsare på marknaden.

konferensbrygga statistik Konferensbrygga Konferensbrygga

Statistik

Via administreringsverktyget kan du direkt i din webbläsare söka efter utförda, aktiva och kommande konferenser. Du kan t.ex. söka uppgifter om antal deltagare vid olika tidpunkter totalt och i varje respektive konferens. Du kan även se deltagarhistorik m.m.

Kontakta oss så hjälper vi er!

Med över 30 års erfarenhet i branschen så vet vi vad som fungerar och inte. Vi hjälper er gärna!mail Konferensbrygga Konferensbrygga